Smittehensyn

Koronautbruddet våren 2020  gjør at vi trenger hverandres tjenester - og en lek som kan gjøres hjemmefra. Samtidig gjør smittehensyn at vi må tenke oss litt ekstra om når vi bytter eiendeler eller gjør tjenester for hverandre.

Vi har spurt en smittevernlege om råd for trygg utveksling av tjenester og varer. Det er viktig å skille mellom hjem med sosial isolering (gjelder alle), karantene (gjelder dem med større smitterisiko enn folk flest) og isolasjon (har covid-19-smitte). Du vet selv hvilken gruppe du tilhører. Les generelle, oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet her.

 

I samråd med lege gir har vi funnet ut at det er trygt å handle med nabolagsvaluta dersom vi disse reglene:

1: Hjem med isolering/karantene pga må IKKE selge/leie ut gjenstander eller næringsmiddel, da smitte kan overføres indirekte. De kan imidlertid ha ekstra behov for å motta tjenester for selv å kunne holde seg innendørs, og bør sånn sett absolutt delta i leken.

2: Gjenstander bør vaskes før overlevering og/eller etter mottak. Et alternativ, hvis gjenstandene ikke kan vaskes, er å la dem stå i tre døgn før de tas i bruk av ny eier. I løpet av denne tiden vil smitterisikoen forsvinne.

3: Hjem som bare har den vanlige, forebyggende sosiale isoleringen, kan også levere bakst til naboer så lenge de er ekstra nøye med håndhygiene (husk også dette ved håndtering av ferdig bakst). Her må du selv vurdere om du stoler på at den naboen som tilbyr bakst levert på døra di, tar dette på alvor.

4: Overlevering av varer må skje uten at naboer kommer nærmere hverandre enn den anbefalte énmeteren - utendørs. Sett varene ved døra, ring på og ta to steg tilbake. Eller, om du vil unngå kontakt helt: Sett igjen varen (eller utfør tjenesten) og send en sms eller ring for å si fra om at du har gjort dette. 

5: "Betalingen" i nabolavaluta skjer ved at pengene legges på  et forhåndsavtalt sted, f.eks i postkassa. Husk at også sedlene kan bære smitte. Vask hendene etter du har tatt dem inn og la dem ligge i tre døgn før du plukker mer på dem. Dette er særlig viktig når vi handler med hjem som er i karantene eller isolasjon. Sedlene kan også legges i en zip-pose som kan tørkes av.