Slik virker det

Dette er en slags lek, men den har mange nyttige sider, og passer både for barn, voksne og eldre. Nabolaget du bor i får en "valuta" som kan brukes til å bytte varer og tjenester internt i nabolaget. Valutaen er bare gyldig i det aktuelle nabolaget. Schøningsdaler er et gyldig betalingsmiddel i Schøningsdalen. Ilsvikører gjelder bare på Ilsvikøra. Hammerborgbucks kan bare brukes internt på Hammersborg.

Med valutaen kan dere bytte tjenester og varer på kryss og tvers i nabolaget. Når en velforening eller borettslag bestemmer seg for å bli med på leken, kjøper de en startpakke med seddelkonvolutter til hver husstand, med seddeldesign laget spesielt for dette nabolaget.

I et avgrenset område, der folk kjenner hverandre eller har interesse av å bli kjent, kan varer og tjenester nå bli en lokal handelsvare uten å blande inn ekte penger. Det du tjener på å selge f.eks hjemmelaget påskepynt eller bøker du har lest ut til én nabo, kan du bruke på å kjøpe deg snømåking, handlehjelp eller nybakte boller fra en annen. 

Nabovaluta gir nemlig nabolaget et felles prosjekt i en tid der vi etter tur kan få stort behov for både tidtrøyte, omsorg og tjenester, samtidig som vi ikke kan møtes. Hør bare her:

1: Innenfor rammene av denne "leken" blir det lettere å be om tjenester - fordi du "kjøper" dem i en lek der alle har interesse av en viss aktivitet og "pengeflyt".

2: Vi knytter bånd i nabolaget - selv om vi ikke kan møtes og være sammen.

3: Både barn og voksne får et prosjekt å sysle med. Etter rydding på rom og i kjellerboder kan det dukke opp litt av hvert som kan selges og kjøpes for nabolagsvaluta.

4: Prosjeket kan bli en del av hjemmeskoledagene, med fargelegging av sedler, summering av priser, føring av regnskap, skriving av salgsplakater mm.

5: Overlevering og "betaling" kan skje uten smitterisiko og personlige møter - dette er tiden for å sette varer utenfor døra og hente sedler fra postkassa.

6: Hver familie får avgjøre om de voksne skal tilby barna en innvekslingsmulighet i ekte penger (til en vekslingskurs som passer familieøkonomien). Dette kan motivere litt eldre ungdommer til å være med på leken og gjøre oppgaver som f.eks eldre naboer trenger hjelp til.